top of page
_Moooi_Liquid_Layers_Broadloom_Claire_Vos_09.jpg

DISCLAIMER

Op het gebruik van deze website (https://www.juliajacobs.nl) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

 

Gebruik van informatie

Studio Julia Jacobs streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Studio Julia Jacobs niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.

 

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Studio Julia Jacobs aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.

Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Studio Julia Jacobs en de gebruiker van de website ontstaan.

 

E-mail

Studio Julia Jacobs garandeert niet dat e-mails die aan Studio Julia Jacobs worden verzonden (tijdig) worde ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid va het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Studio Julia Jacobs te corresponderen, accepteert u dit risico.

 

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevallen naar websites van derden. Studio Julia Jacobs heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Studio Julia Jacobs aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

 

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van Studio Julia Jacobs zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Studio Julia Jacobs daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

_Moooi_Liquid_Layers_Broadloom_Claire_Vos_09.jpg
bottom of page